strona główna


 

Krystyna Żbikowska-Igel

Niemiecko-Polskie Usługi Językowe świadczy usługi tłumaczeń językowych i nauki języków niemieckiego i polskiego. Kursy językowe służą integracji językowej i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych.


Usługi tłumaczeniowe (tłumaczenia w słowie i piśmie) dla klientów prywatnych i firmowych, urzędów i instytucji (jako tłumacz przysięgły z uwierzytelnia-niem)