strona główna


Niemiecko-Polskie Usługi Językowe świadczy usługi tłumaczeń językowych i nauki języków niemieckiego i polskiego. Kursy językowe służą integracji językowej i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych.


Usługi tłumaczeniowe (tłumaczenia w słowie i piśmie) dla klientów prywatnych i firmowych, urzędów i instytucji (jako tłumacz przysięgły z uwierzytelnia-niem)

 


 

 

tłumaczenie w słowie i piśmie

polski – niemiecki

 

 

 

  

Szkoła językowa:

polski – niemiecki • niemecki jako język obcy i jako drugi język • niemiecki do integracji • niemiecki do kwalifikacji w zawodzie