tłumaczenie w słowie i piśmie  •  pośrednictwo językowe  •  de - pl

 

Pośrednictwo językowe • de - pl:

  • ogólnie zaprzysiężone tłumaczenie w słowie i piśmie w sprawach prawnych, w urzędach, instytucjach i klinikach
  • tłumaczenia w słowie i piśmie przy sprawach zawodowych, medycznych, szkolnych i socjalnych, urzędowych
  • tłumaczenie w słowie i piśmie przy kontaktach firmowych, kooperacjach i przy pośrednictwie maszyn, urządzeń i projektów
  • pośrednictwo językowe przy pozyskiwaniu klientów biznesowych i przy tematach i problemah technicznospecjalistycznych
  • w charakterze tłumacza na wyjazdach firmowych, przy pozyskiwaniu nowych klientów i rynków w Polsce